Μέσω των Πιλοτικών Δράσεων για την Προώθηση των Ευπαθών Ομάδων και των Νέων στην Απασχόληση, του Δήμου Ιλίου, Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο «ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ» , υποστηρίζεται η διαδικασία συνεργασίας με επιχειρήσεις, προκειμένου να αντληθούν θέσεις εργασίας για τους συμμετέχοντες ανέργους της Δράσης.
Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις, που αναζητούν προσωπικό, μπορούν να απευθυνθούν στο πρόγραμμα, δίνοντας την εύκαιρα στους συμμετέχοντες του έργου, να λάβουν μέρος στην διαδικασία επιλογής, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της απασχόλησης των νέων και των ανέργων μελών ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Αναλυτικές λεπτομέρειες θα βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Εκδηλώστε το ενδιαφέρων σας συμπληρώνοντας την φόρμα που ακολουθεί με τα στοιχεία της επιχείρησης:

    Συγκατατίθεμαι στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου από τον Δήμο Ιλίου και την ανάδοχο εταιρεία και δηλώνω ότι έχω λάβει γνώση του δικαιώματός μου να ανακαλέσω την συγκατάθεσή μου αυτή, χωρίς να θίγεται η επεξεργασία που διενήργησαν ο δήμος Ιλίου και η ανάδοχος εταιρεία στα προσωπικά μου δεδομένα, όσο ίσχυε η συγκατάθεσή μου.

    This is a success preview text.

    This is a error preview text.

    Μετάβαση στο περιεχόμενο