Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Πιλοτικές Δράσεις για την Προώθηση των Ευπαθών Ομάδων και των Νέων στην Απασχόληση», του Δήμου Ιλίου, Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο «ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ», καλούνται οι τοπικοί φορείς και επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από κλάδο, δραστηριότητα και μέγεθος, που το επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή σε δράσεις δικτύωσης/εκδηλώσεις.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

    This is a success preview text.

    This is a error preview text.

    Μετάβαση στο περιεχόμενο