ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

Ωφελούμενοι του Έργου

Οικονομικά μη-ενεργά άτομα και ευάλωτες ομάδες, με έμφαση στους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης που βρίσκονται σε εργασιακή ηλικία
Μακροχρόνια άνεργοι και, ιδίως, άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα

Νέοι NEETSs (σε αδράνεια ή αποχή από την αγορά εργασίας)
Μετάβαση στο περιεχόμενο